Dit is de privacyverklaring van Radio Vliegclub Brabant hierna te noemen RVB.
Veldstraat 7, 5176NB de Moer
K.v.K. inschrijfnummer:40271029
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoeren van de lidmaatschap.

 

Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Ingangsdatum
Telefoonnummer
Email adres

Uitvoering van de overeenkomst.

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Bij opzegging worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd, doch uiterlijk binnen 1 maand.

Voorzitter
Secretaris

 

 

 

 

 

Administratie

Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Ingangsdatum
Telefoonnummer
Email adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna alleen in de financiƫle administratie 7 jaar.

Penningmeester

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderling contact tussen leden

 

 

 

 

 

 

Achternaam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Daarna alleen in de financiĆ«le administratie 7 jaar  

Leden
per E-mail

 

 

 

 

 

website

Op de website worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

 

 

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens

Zonder uw toestemming verstrekt de RVB uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de RVB met u heeft, tenzij de RVB wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de RVB te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de RVB op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de RVB deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de RVB hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De RVB treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als jeugdlid wenst te registreren en 16 jaar of jonger bent dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Op de RVB website worden geen persoonsgegevens bijgehouden. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de RVB. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De RVB raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De RVB past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De RVB raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de RVB er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de RVB wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  Secretaris van de RVB
E-mail:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze AVG is ook te downloaden door hier te klikken.